Popüler İçerikler

Hacerül Esved Taşı Nedir ?

Hz. İbrahim Aleyhisselam, Kabe'nin inşasını bitirdikten sonra oğlu İsmail Aleyhisselam ile tavafa başlangıç sırasını bildirmek için: “İsmail, bana bir taş getir de tavafın nereden başlayacağını işaret edeyim.” dedi. Hz. İsmail Aleyhisselam da Cebel-i Kubeys'ten bir taş alıp b...

Hazreti İbrahimin Kurban Kıssası

HAZRETİ İBRAHİM’İN OĞLU İSMAİL’İ KURBAN EDİŞİ Bu kıssa Kuranı Kerimde Sâffat sûresinde zikredilmiştir. Şöyle ki: Allâh’ü Teala İbrahim Aleyhisselâm’ı Nemrud’un ateşinden kurtardıktan ve O da Babil’den Şam’a hicret etmeye niyet ettikten sonra şöyle dedi: Ben Rabbime gidiyorum. Yani, Rabbimin bana emrettiği yere, Şam’a gidiy...

Kabe

Kabe, Mekke'de bulunan yaklaşık olarak küp şeklinde bir ibadethanedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekanı kabul edilir. Bu yapının etrafında Mescid-i Haram bulunur. Kuran'da Kabe'nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiş olduğu belirtilir Dünyadaki bütün Müslümanlar, nerede olurlarsa olsunlar, namazlarını Kabe'ye dönerek kılarlar. K...

Kabe İmamları

Kabe imamları, Kabe'de Müslümanlara imamlık yapma mertebesine erişmiş olan kişilerdir. Kabe'de imamlık görevini üstlenmek çok şerefli ve oldukça zor bir görevdir. Burada yüzbinlerce insana namaz kıldırmak, güçlü bir maneviyatın sonucudur. Kılınan namaz sırasında yaşanan atmosfer, yüreklerdeki inanç Allah'ın huzurunda olan Müslüm...

Mescidi Nebi

Mescidi Nebi, peygamberimizin hicret sonrasında Eshab-ı Kiram'ıyla Medine'de inşa ettiği mesciddir. Mescidi Nebevi, Mescidi Resul, Mescidi Şerif ve Mescidi Saadet adlarıyla da anılmaktadır. Müslümanlar Mescidi Haram, Mescidi Aksa ve Mescidi Nebi'ye ziyaret için giderler. Mekke'de ki Mescidi Haram'dan sonra kutsal sayılan bir me...

Kabe nin Örtüsü

Kabe’nin kumaşı bir seferde siyahlaştırılmıyor. Önce kırmızı, ardından yeşile boyanan kumaş daha sonra siyaha boyanıyor. Kabe örtüsünde siyah dokuma kabartmalar da bulunuyor. Bu kabartmalarda Allah’ın 99 isminin yanı sıra, kelime-i tevhid, tesbih ifadeleri yer alıyor. Ka...

Kabe'nin Tarihi

Kabe: Hürmetli mescit anlamına gelmektedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekanıdır. Günümüzde Müslümanların ibadet ederken kıble olarak kullandığı bir yapıttır. Suudi Arabistan'a bağlı Mekke şehrinde bulunan yapıt, dört kenarı birbirine eşit küp şeklinde bir yapıya sahiptir. Kabe'nin tarihi; inanışa gör...

Kabe Canlı Yayın

Kabe canlı izle, sayfamızdan Mescid-i Haram yani Kabe'yi 24 Saat canlı yayın akışı ile izleyebilirsiniz. ...

Fil Vakası

Fil vakası, Hz. Muhammed (s.a.v.)'den önce yaşanmış bir olaydır. Peygamber efendimizden (s.a.v.) önceki dönemde Ebrehe ve ordusu Mekke'yi ve Kabe'yi yıkmak için Mekke üzerine yürümüştür. Bu olaya Allah (c.c.) tarafından gönderilen Ebabil kuşları müdahale ederek Ebrehe'nin ordusunu imha etmiştir. Hikayenin ana konusu budur. Ancak fil ...

Kabenin Ölçüleri ve Yapıları

1- Kabe'nin koordinatları: 21°25'24¨N, 39°49'24¨E. 2- Kabe'nin geniş duvar yapısı yaklaşık bir küp biçimindedir. 3- Kuzeydoğu duvarı: 12,63; kuzeybatı duvarı 11,03; güneybatı duvarı 13,10 metre; güneydoğu duvarı 11,22 metre ve yüksekliği 13 metredir. 145 m² alan üzerine kurulmuştur. 4- Duvarlarında kullanılan taşlar...

Kabe nin Altın Hat Mucizesi

Mekke’den başlayıp Kudüs'ten geçen ve İstanbul'da noktalanan Dünya'nın Altın Hat mucizesi slümana secde yönü, toplanma yeri ve islamın kutsal merkezi olarak bildirilmiştir. Gücü yeten Her Müslümana Kabe, muzdelife ve arafat dağını kapsayan bir yolculuğa çıkarak Kutsal şehre gelmesi farz kılınmıştır. Fi sabiti- 1,618, matematikteki üs...

Arafat

Arafat dağı Mekke şehrinden 25 km güney doğusundadır.450 metre yükseklikte olan Arafat dağı Hz. Muhammedin ölümünden veda hutbesini binlerce insana burada yapmıştır. Arafat dağı Mekke ile Taif arasında bulunan küçük bir dağın adıdır. Arafat dağının diğer adı ise “ cebel-i rahme “ yani merhamet dağıdır. Haccın farzlarından biri olan Araf...

Kutsal Topraklarda Osmanlı Eserleri

Kutsal Topraklarda Osmanlı Eserleri - Mekke Müslüman olduktan sonra tarihte yepyeni bir sayfa açan Türk milleti, Büyük Selçuklular devrinden itibaren İslâm âleminde sözü geçen bir millet hâline gelmiştir. Daha Abbasîler devrinde idarî ve askerî bürokraside önemli vazifeler üstlenen Türkler, Haremeyn'e (mübarek Mekke ve Med...

Kabede Sabah Namazı

Kabe' de Sabah Namazını aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz ...

Hacerül-esved

Hacerül-esved İslam dininde Cennet taşı denilen ve cennetten geldiğine inanılan gerçeği Kabe’de bulunan 6 parçası ise Türkiye’de yer alan kutsal taştır. Hacerül-esved taşı Kabe’nin güney doğu köşesinde, 1 buçuk metre yüksekliğe sahip, yumurta şeklinde ve 30 cm çapı ile parlak siyah bir görünüme sahip kutsal taş olarak bilinir. Hacerül-esved ta...

Umrenin Hükmü

Müslüman'ın ömründe bir defa umre yapması Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise farzdır. Hanefi bilginlerden umrenin, vitir namazı, kurban ve fıtır sadakası gibi vacip olduğu görüşünde olanlar da vardır. Umrenin hükmü konusundaki ihtilaf; "Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın..." (Bakara, 2/19...

Kıblenin Kabe Yönüne Çevrilişi

“Ve işte böylece Biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde Hakk'ın şahitleri olasınız ve Peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yapmamızın sebebi, sırf Peygamberin izinden gidenlerle ondan ayrılıp gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Alla...

Kabe nin Örtüsünün Hazırlanışı

Allah'ın evi Kabe'nin her yıl değişen örtüsünü hazırlamak için bir yıl boyunca özel eğitimli 200 dokuma ustası çalışıyor. Altın suyuna batırılmış gümüş ipliklerle işlemesi ve dokumaları yapılan Kabe örtüsü için bu yıl 20 milyon riyal (yaklaşık 8.5 milyon YTL) para h...

Kabe ye Hizmet

Kabe'ye Hizmet - Kabe'ye hizmete hicabe denir. Kabe'ye hizmete hicabe denir. Kabe'ye hizmet edenlere de sedene denir. Bu vazife efendimiz (sav) zamanından beri gelmektedir.Bu vazife benî şeybe kabilesine verilmiştir. Efendimiz Kabe'nin anahtarını Mekke fethinden sonra şeybe oğullarından Osman b. Talha ve Şeybe b. Osman b.Tal...

Umre Nasıl Yapılır

Umre nasıl yapılır diye merak edenler için, yazımızı okumalarını tavsiye ederiz. Kabe'yi beş günlük hac zamanı dışında ziyaret etmeleridir. Hac süresi gibi zamana bağlanmamıştır. Kabe'yi tavaf etmek ve saç, sakal tıraşı olmaktır. Kuran' Kerim'de ''Haccı ve umreyi Allah için tam olarak yapınız.'' denmiştir. Hadislerde de bahsi ge...

İslamdan Önceki Dinlerde Hac

Kutsal mekân kavramı ve bu tür yerlerin ziyareti tarih boyunca bütün inançlarda mevcut olmuştur. Kutsal mekânları ziyaretin sebebi o mekânın kutsiyetinin bahşedebileceği maddi, manevi ve ahlaki faydaları elde etmektir. Kişinin, ister kendi ülkesinde isterse başka yerde olsun, kutsal bir mekâna veya mabede yaptığı seyahatten ibaret olan hac esnas...

İhram Nedir

İhram nedir diye merak edenlere yazımızı okumalarını tavsiye ediyoruz. Hacca gitmenin şartlarından biri olarak kabul edilen ihram, buna gitmeye niyet eden kişinin bazı davranışlardan uzak durmasını, kendine haram kılmasını ve yasaklamasını gerektirir. Bu olay ihrama girme olarak nitelendirilir. Bunun gereklerinden olan vücudu ör...

Hac Nasıl Yapılır

Hac nasıl yapılır diye merak edenleri aydınlatmak için yazımızı hazırlamayı uygun gördük. İslam'ın beş şartından biri olan hac, Müslümanlar için farz kılınmıştır. Bu ibadet hem malla, hem de bedenle yapılmaktadır. Şartları taşıyan her Müslümanın ömrü boyunca bir kez yapması gerekir. Bu ibadet farklı yerlerden gelen Müslümanları ...

Hac Yapmanın Hikmeti

Hac, belirli fiillerin sadece Allah rızası için yapılmasından oluşan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir (Mesela bk. Hac, 22/28-33). Böylece insanlar, haccın hikmetlerini kavramaya ve gerek fert gerekse ümmet olarak ...

Kabede Akşam Namazı

Kabe' de akşam Namazını aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz ...

Kabede Bayram Namazı

Kabe' de bayram Namazını aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz ...

 

Hacerül Esved Taşı Nedir ?
Hazreti İbrahimin Kurban Kıssası
Kabe
Kabe İmamları
Mescidi Nebi
Kabe nin Örtüsü
Kabe'nin Tarihi
Kabe Canlı Yayın
Fil Vakası
Kabenin Ölçüleri ve Yapıları
Kabe nin Altın Hat Mucizesi
Arafat
Kutsal Topraklarda Osmanlı Eserleri
Kabede Sabah Namazı
Hacerül-esved
Umrenin Hükmü
Kıblenin Kabe Yönüne Çevrilişi
Kabe nin Örtüsünün Hazırlanışı
Kabe ye Hizmet
Umre Nasıl Yapılır
İslamdan Önceki Dinlerde Hac
İhram Nedir
Hac Nasıl Yapılır
Hac Yapmanın Hikmeti
Kabede Akşam Namazı
Kabede Bayram Namazı
Popüler İçerik
Hacerül Esved Taşı Nedir ?
Hacerül Esved Taşı Nedir ?
...
Hazreti İbrahimin Kurban Kıssası
Hazreti İbrahimin Kurban Kıssası
...
Kabe
Kabe
...
Kabe İmamları
Kabe İmamları
...
Mescidi Nebi
Mescidi Nebi
...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hacerül Esved Taşı Nedir ?
Hazreti İbrahimin Kurban Kıssası
Kabe
Kabe İmamları
Mescidi Nebi
Kabenin ilk yapılışı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kabenin ilk yapılışı
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022